O sortowaniu kolekcji typów generycznych słów kilka

Dzisiaj zaprezentuję dostępne na platformie .NET mechanizmy służące do sortowania kolekcji typów generycznych. Jako przykładowej kolekcji użyjemy klasy List<T>.

Na początek weźmy pod lupę metodę Sort() klasy List<T> oraz jej przeciążone wersje:

1. Bezparametrowa Sort() – do sortowania wykorzystuje interfejs IComparable<T>
2. Sort(IComparer<T> comparer) – wykorzystująca interfejs IComparer<T>
3. Sort(int index, int count, IComparer<T> comparer) – jak poprzednia, ale pozwala sortować wybrane fragmenty listy.
4. Sort(Comparison<T> comparison) – używająca mechanizmu delegacji

Dla przykładu użyjemy klasy zawierającej informacje o filmie:

public class Movie
{
  private int _id;
  private string _title;
  private string _director;
  private int _year;
  private string _genre;

  public int ID
  {
    get { return _id; }
    set { _id = value; }
  }

  public string Title
  {
    get { return _title; }
    set { _title = value; }
  }

  public string Director
  {
    get { return _director; }
    set { _director = value; }
  }

  public string Genre
  {
    get { return _genre; }
    set { _genre = value; }
  }

  public int Year
  {
    get { return _year; }
    set { _year = value; }
  }

  public Movie(int id, string title, string director, string genre, int year)
  {
    _id = id;
    _title = title;
    _director = director;
    _genre = genre;
    _year = year;
  }

  public override string ToString()
  {
    return string.Format("ID: {0}, Name: {1}, Director: {2}, Genre: {3}, Year: {4}", _id, _title, _director, _genre, _year);
  }
}

Utworzymy również kolekcję filmów:

var movies = new List();
movies.Add(new Movie(1, "Szeregowiec Ryan", "Steven Spielberg", "Dramat", 1998));
movies.Add(new Movie(2, "Patriota", "Roland Emmerich", "Akcja", 2000));
movies.Add(new Movie(3, "Forest Gump", "Robert Zemeckis", "Komedia", 1994));
movies.Add(new Movie(4, "Regulamin zabijania", "William Friedkin", "Thriller", 2000))

Teraz w celu posortowania kolekcji wywołamy metodę Sort() bez żadnych parametrów:

movies.Sort();

Niestety po uruchomieniu programu otrzymamy informację o wystąpieniu wyjątku InvalidOperationException z komunikatem: „Failed to compare two elements in the array”. Wyjątek ten został zgłoszony, ponieważ nasza klasa nie implementuje interfejsu IComparable, wymaganego przez metodę Sort(). Przez to kompilator nie ma pojęcia, w jaki sposób (po których polach) ma posortować nasze obiekty. Aby kolekcja obiektów naszej klasy dała się posortować, musimy samodzielnie zaimplementować interfejs IComparable. Wszystkie typy proste np. int i string mają wbudowaną implementację tego interfejsu. Należy on do przestrzeni nazw System a jego jedyną składową jest metoda CompareTo():

public int CompareTo(Movie other)

Metoda ta zwraca wartość typu int według poniższego schematu:

Zwracana wartość Warunek
Liczba mniejsza od zera Obiekt bieżący < other
Zero Obiekt bieżący = other
Liczba większa od zera Obiekt bieżący > other

Obiekt w nawiasie (other) jest porównywany z bieżącym obiektem klasy (this) implementującej metodę CompareTo(). Zwracana wartość całkowita reprezentuje wynik porównania. Poniżej zmiany, które należy wprowadzić do naszej klasy:

public class Movie : IComparable<Movie>
{
  [...]
  public int CompareTo(Movie other)
  {
    if (this.ID > other.ID)
      return 1;
    else if (this.ID < other.ID)
      return -1;
    else
      return 0;
  }
  [...]
}

Po zaimplementowaniu interfejsu możemy już wykorzystywać bezparametrową metodę Sort naszej listy.

movies.Sort();

Pokazane rozwiązanie umożliwia nam sortowanie elementów według wartości wybranego na stałe wcześniej pola. Aby zmienić sposób sortowania, należy dokonać zmiany w kodzie metody CompareTo, uwzględniając nowe pole, po którym będzie sortowali. Następnie ponownie skompilujemy program, aby zmiany zostały uwzględnione.

Bardziej realistyczne i elastyczne podejście pozwoli nam na sortowanie elementów według wielu pól. W tym celu możemy wykorzystać interfejs IComparer do utworzenia klas porównujących dwa obiekty naszej klasy lub delegację Comparison<T>.

Interfejs IComparer należy do przestrzeni nazw System.Collections.Generic. Przypomina trochę interfejs IComparable. Również udostępnia tylko jedną składową, ale za to dwuargumentową metodę Compare(). Metoda ta zwraca wartość -1, 0 lub 1 w zależności od tego, czy pierwszy obiekt jest odpowiednio mniejszy, równy lub większy od drugiego. Składnia tej metody jest następująca:

public int Compare(Movie x, Movie y)

Sortowanie kolekcji za pomocą interfejsu IComparer wymaga od nas utworzenia odrębnej klasy, która po tym interfejsie będzie dziedziczyła:

public class MovieCompareByTitle : IComparer<Movie>
{
  public int Compare(Movie x, Movie y)
  {
    return string.Compare(x.Title, y.Title);
  }
}

Wywołanie metody sort:

movies.Sort(new MovieCompareByTitle());

lub

movies.Sort(2, 2, new MovieCompareByTitle());

Drugi sposób posortuje tylko 2 kolejne elementy naszej listy począwszy od elementu trzeciego.

Analogicznie możemy utworzyć klasy do sortowania po pozostałych polach klasy Movie. Ich kod jest dostępny w przykładowej aplikacji.

Pozostał już tylko do omówienia ostatni sposób sortowania, który wykorzystuje mechanizm delegacji, mianowicie: Comparison<T>. Reprezentuje on metodę, która porównuje dwa obiekty tego samego typu, a jej składnia wygląda następująco:

public delegate int Comparison<in T>(T x, T y)

Do posortowania możemy wykorzystać:

1. metodę anonimową, gdzie treść umieszczana jest bezpośrednio w wywołaniu innej metody

movies.Sort(delegate(Movie x, Movie y)
      {
        return x.Genre.CompareTo(y.Genre);
      });

2. metodę zdefiniowaną w innym miejscu naszego kodu

movies.Sort(CompareByDirector);

[...]
private static int CompareByDirector(Movie x, Movie y)
{
  return x.Director.CompareTo(y.Director);
}
[...]

3. metodę anonimową, gdzie delegacja umieszczona jest bezpośrednio w kodzie naszej klasy Movie

public class Movie : IComparable<Movie>
{
  [...]
  public static Comparison<Movie> TitleComparison =
                    delegate(Movie x, Movie y)
                    {
                      return x.Title.CompareTo(y.Title);
                    };
  [...]
}

[...]
movies.Sort(Movie.TitleComparison);
[...]

4. metodę utworzoną w ciele klasy Movie o sygnaturze odpowiadajcej delegacji Comparision<T>:

public class Movie : IComparable<Movie>
{
  [...]
  public static int DirectorComparison(Movie x, Movie y)
  {
    return x.Director.CompareTo(y.Director);
  }
  [...]
}

[...]
movies.Sort(Movie.DirectorComparison);
[...]

Warto zauważyć, że dwie ostatnie metody (klasy Movie) nie odwołują się do żadnych składowych obiektu, więc można je zadeklarować jako statyczne.

Platforma .NET oddaje w nasze ręce kilka mechanizmów umożliwiających sortowanie naszych własnych klas. To, który sposób wybierzemy, zależy już od tylko nas i specyfiki projektu, nad którym aktualnie pracujemy.

Przykładowy kod zamieszczam do pobrania poniżej.

Sortowanie
Sortowanie
Sortowanie.zip
23.3 KiB
Pobrano 204 razy
Szczegóły...

Tagi:, , , , ,

Trackbacks/Pingbacks

 1. Sortowania ciąg dalszy :) | Developer blog - 23 maja 2013

  […] jednym z poprzednich wpisów (link) pokazałem Wam mechanizmy platformy .NET służące do sortowania kolekcji typów generycznych. […]

Dodaj komentarz

Uzupełnij * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.