Autostart aplikacji (C#)

Ostatnio potrzebowałem dodać funkcję autostartu do jednej z aplikacji, nad którą aktualnie pracuję. Cały proces jest bardzo prosty – wystarczy tylko dodać wpis do odpowiedniego rejestru windows i gotowe 🙂
W tym celu napisałem prostą, statyczną klasę pomocniczą, umożliwiającą zarządzanie programami dodanymi do autostartu. Nie będę się tutaj zbytnio rozpisywał, myślę, że kod jest wystarczająco czytelny.

/// <summary>
/// Klasa pomocnicza do zarządzania autostartem aplikacji
/// </summary>
public static class AutostartHelper {

  #region Constants
  private const string AutoRunRegistryKey = "SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run";
  #endregion

  #region Public methods
  /// <summary>
  /// Zwraca listę aplikacji dodanych do autostartu jako pary wartości: NazwaAplikacji => ŚcieżkaDoPliku
  /// </summary>
  public static Dictionary<string, string> GetAutostartApps() {

    var result = new Dictionary<string, string>();

    RegistryKey registryKey = Registry.CurrentUser.OpenSubKey(AutoRunRegistryKey, false);

    foreach (var appName in registryKey.GetValueNames()) {
      result.Add(appName, registryKey.GetValue(appName).ToString());
    }

    registryKey.Close();

    return result;
  }

  /// <summary>
  /// Dodaje wskazaną aplikację o podanym pliku .exe do autostartu
  /// </summary>
  public static void AddToStartup(string appName, string executablePath) {

    if (string.IsNullOrWhiteSpace(appName)) {
      throw new ArgumentNullException("Nazwa aplikacji nie może być pusta");
    }

    if (string.IsNullOrWhiteSpace(executablePath)) {
      throw new ArgumentNullException("Ścieżka do pliku nie może być pusta");
    }

    if (!File.Exists(executablePath)) {
      throw new FileNotFoundException("Podany plik nie istnieje", executablePath);
    }

    RegistryKey registryKey = Registry.CurrentUser.OpenSubKey(AutoRunRegistryKey, true);
    registryKey.SetValue(appName, executablePath);
    registryKey.Close();
  }

  /// <summary>
  /// Usuwa wskazaną aplikację z autostartu
  /// </summary>
  public static void RemoveFromStartup(string appName) {

    if (string.IsNullOrWhiteSpace(appName)) {
      throw new ArgumentNullException("Nazwa aplikacji nie może być pusta");
    }

    RegistryKey registryKey = Registry.CurrentUser.OpenSubKey(AutoRunRegistryKey, true);
    registryKey.DeleteValue(appName, false);
    registryKey.Close();
  }

  /// <summary>
  /// Zwraca informację czy aplikacja o podanej nazwie jest dodana do autostartu
  /// </summary>
  public static bool IsStartup(string appName) {

    if (string.IsNullOrWhiteSpace(appName)) {
      throw new ArgumentNullException("Nazwa aplikacji nie może być pusta");
    }

    RegistryKey registryKey = Registry.CurrentUser.OpenSubKey(AutoRunRegistryKey, false);
    var value = registryKey.GetValue(appName);
    registryKey.Close();

    return (value != null);
  }
  #endregion
}

I to by było na tyle. Mam nadzieję, że komuś się przyda te parę linijek 🙂


Tagi:, , ,

Nie ma jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Uzupełnij * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.